Αρχική σελίδα Β΄ ΤΑΞΗ ΕΠΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ CNC Β΄ ΤΑΞΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών των μαθημάτων της ειδικότητας "Εργαλειομηχανών - CNC" της B΄ Τάξης ΕΠΑ.Σ

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ


Διδακτικά Αντικείμενα

Διδακτικοί Στόχοι

 

Ο μαθητής ή η μαθήτρια με το τέλος της διδακτικής ενότητας πρέπει :

1     Συμβατικές και μη συμβατικές κατεργασίες

?     να γνωρίζει τις ουσιαστικές διαφορές ανάμεσα στις κατεργασίες με αφαίρεση υλικού, τις κατεργασίες παραμόρφωσης και τις μη συμβατικές κατεργασίες.

?     να γνωρίζει τις επιτυγχανόμενες ακρίβειες και ποιότητες επιφανειών με τις κλασικές και τις μη συμβατικές μεθόδους.

?     να γνωρίζει οικονομικά στοιχεία σχετικά με τις μηχανουργικές κατεργασίες

2       Μη συμβατικές κατεργασίες

 

?     να γνωρίζει ποιες είναι οι μη συμβατικές κατεργασίες.

?     να γνωρίζει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους.

 

3     Κατεργασία κοπής με Laser

?     να γνωρίζει τη μέθοδο παραγωγής και τα συστήματα των Laser.

?     να διακρίνει το πότε μπορεί η μέθοδος αυτή να εφαρμοστεί.

?     να γνωρίζει τις εφαρμογές των Laser στη κατεργασία λαμαρίνας.

?     να εφαρμόζει βασικές εντολές ψηφιακής καθοδήγησης σε CNC εργαλειομηχανή κοπής με Laser.

 

4     Κατεργασία κοπής με πλάσμα

?     να γνωρίζει τι είναι και πως προκύπτει το πλάσμα.

?     να γνωρίζει τις εφαρμογές του πλάσματος στην κοπή ελασμάτων

?     να διακρίνει την βέλτιστη επιλογή ανά περίπτωση, για κοπή με Laser και πλάσμα.

?     να εφαρμόζει βασικές εντολές ψηφιακής καθοδήγησης σε CNC εργαλειομηχανή κοπής με πλάσμα.

 

5     Ηλεκτροδιάβρωση

?     να γνωρίζει τη μέθοδο της αφαίρεσης υλικού με Ηλεκτροδιάβρωση και τις εφαρμογές της.

?     να γνωρίζει σχετικά με τα κοπτικά εργαλεία της Ηλεκτροδιάβρωσης.

?   να γνωρίζει τις εφαρμογές της Ηλεκτροδιάβρωσης εμβύθισης για διάτρηση οπών διαφόρων μορφών.

?     να γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας και τις εφαρμογές της ηλεκτροδιάβρωσης σύρματος.

?     να γνωρίζει τις επιτυγχανόμενες ακρίβειες και ποιότητες επιφανειών με την ηλεκτροδιάβρωση.

?       να εφαρμόζει βασικές εντολές ψηφιακής καθοδήγησης σε CNC εργαλειομηχανή κοπής με ηλεκτροδιάβρωση.

6    Κατεργασία κοπής με νερό

?     Να γνωρίζει την μεθοδολογία και τον απαιτούμενο εξοπλισμό για κατεργασία κοπής ή επεξεργασία με νερό.

?     να γνωρίζει τα πλεονεκτήματα και τις εφαρμογές της μεθόδου.

?     να γνωρίζει τη δυνατότητα τοποθέτησης στο νερό στερεών λειαντικών υλικών και τις εφαρμογές της

 

7   Κατεργασία με υπερήχους

?     Να γνωρίζει τον μηχανισμό αφαίρεσης υλικού με υπερήχους και τους παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγικότητα αυτής της κατεργασίας.

?     Να γνωρίζει σχετικά με την ποιότητα της επιφάνειας και την ακρίβεια της κατεργασίας που προκύπτει.

?     Να γνωρίζει τις εφαρμογές αυτής της μεθόδου.

 

8   Ηλεκτροχημικές μέθοδοι

?     Να γνωρίζει σχετικά με την ηλεκτρόλυση και την εφαρμογή της στην ηλεκτροχημική μέθοδο κατεργασίας.

?     Να γνωρίζει σχετικά με το ρυθμό αφαίρεσης του υλικού, την ακρίβεια στην αποπεράτωση επιφανειών και την κατεργασία μορφής με ηλεκτροχημική μέθοδο.

?     Να γνωρίζει τις ειδικές εφαρμογές στην ηλεκτροχημική μέθοδο, όπως η ηλεκτροχημική λείανση

 

9     Κατεργασία με δέσμη ιόντων & ηλεκτρονίων

?     Να γνωρίζει το μηχανισμό αφαίρεσης υλικού με ιόντα ή ηλεκτρόνια και τους παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγικότητα αυτών των κατεργασιών.

?     Να γνωρίζει σχετικά με την ποιότητα της επιφάνειας και την ακρίβεια των κατεργασιών που προκύπτουν

?     Να γνωρίζει τις εφαρμογές αυτών των μεθόδων.

 

10    Ειδικές Εφαρμογές

?     Να γνωρίζει γενικά για άλλες μεθόδους, όπως ο ψεκασμός με αέρα που περιέχει λειαντικά μέσα, η χημική και φωτοχημική μέθοδος κλπ

?     Να εφαρμόζει όλα τα παραπάνω στην οργάνωση παραγωγής ενός προϊόντος, επιλέγοντας κατάλληλες εργαλειομηχανές και μεθόδους.

 

11  Στερεολιθογραφία

?     Να γνωρίζει τον μηχανισμό της μεθόδου και την λειτουργία της εργαλειομηχανής που την υποστηρίζει καθώς και τις εφαρμογές της στερεολιθογραφίας.

?     Να γνωρίζει τα υλικά που χρησιμοποιούνται και την συμμετοχή της στερεολιθογραφίας στην παραγωγική διαδικασία μέσω πρωτοτύπων.

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 1Η ΕΠΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ