Αρχική σελίδα Το σχολείο μας ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ 1Η ΕΠΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ 1Η ΕΠΑΣ

 

Εγγραφή στην 1η ΕΠΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΦΕΚ 2511 - 31 Δεκεμβρίου 2007


Εγγραφές

1. Στην Α΄ Τάξη της ΕΠΑ.Σ. εγγράφονται:

i. Προαχθέντες στη Β΄ τάξη των Επαγγελματικών ή Γενικών Λυκείων, T.Ε.Λ., Εν. Λυκείων, ΛΕΝ, ΕΠΛ ημερησίων και εσπερινών

ii. Προαχθέντες στη Β΄ τάξη του Α΄Κύκλου Τ.Ε.Ε.

iii. Κάτοχοι πτυχίου ΤΕΛ, ΤΕΣ, ΕΠΑ.Σ, Α΄ ή Β΄ κύκλου Τ.Ε.Ε και των ισοτίμων σχολών για την απόκτηση άλλης ειδικότητας.

v. Προαχθέντες της Δ΄ τάξης του παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου.

vi. Προαχθέντες στη Γ΄ τάξη Εσπερινού Τ.Ε.Λ.

Ειδικότερα:

Στην Α΄ Τάξη της ΕΠΑ.Σ. εγγράφονται:

i. Κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Ενιαίου Λυκείου.

ii. Όσοι προάγονται στη Β΄ τάξη των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ) ή Γενικών Λυκείων.

iii. Απορριπτόμενοι της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ.

iv. Μαθητές παρελθόντων ετών της Β΄ και Γ΄ τάξης του Γεν. Λυκείου, ΤΕΛ, Εν. Λυκείου, ΕΠΛ.

v. Προαχθέντες της Α΄ και Β΄ τάξης των Γενικών Λυκείων, ΤΕΛ, Εν. Λυκείων, ΕΠΛ ημερησίων και εσπερινών.

vi. Μαθητές της Γ΄ τάξης Εσπερινού ΤΕΛ για την απόκτηση άλλης ειδικότητας.

vii. Όσοι έχουν προαχθεί στη Β΄ τάξη του Α΄ κύκλου.

viii. Μαθητές πτυχιούχοι του Β΄ κύκλου ΤΕΕ.

ix. Κάτοχοι πτυχίου Α΄ ή Β΄ Κύκλου ΤΕΕ για την απόκτηση άλλης ειδικότητας.

x. Κάτοχοι πτυχίου ΤΕΣ και των ισότιμων προς αυτές σχολών για την απόκτηση άλλης ειδικότητας.

xi. Μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ Τάξης του παλαιού εξατάξιου Γυμνασίου.

xii. Προαχθέντες της Δ΄ τάξης του παλαιού εξατάξιου Γυμνασίου.

xiii. Κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Σ για την απόκτηση άλλης ειδικότητας.

xiv. Απορριπτόμενοι μαθητές της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Σ.

2. Στη Β΄ Τάξη της ΕΠΑ.Σ. εγγράφονται:

Προαχθέντες στη Β΄ τάξη της ΕΠΑ.Σ. στην ίδια ειδικότητα.

__________________________________________________________________________________________________________

Για τους πτυχιούχους Τ.Ε.Ε ισχύει η απόφαση 84835/Γ2/15-07-2009 του Υπουργείου Παιδείας, και μπορούν να εγγραφούν στην Β΄ Τάξη της ΕΠΑ.Σ., οι παρακάτω πτυχιούχοι:

 Α. Οι μαθητές του Α΄ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε. του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών, των ειδικοτήτων

1. Σχεδιασμού εσωτερικών χώρων

2. Συντήρησης έργων τέχνης ? Αποκατάστασης

3. Επιπλοποιίας

4. Κεραμικής ? Πηλοπλαστικής

5. Αργυροχρυσοχοΐας

6. Ψηφιδογραφίας ? Υαλογραφίας

μπορούν να εγγράφονται στη Β΄ Τάξη των ΕΠΑ.Σ., στις παρακάτω κατ? αριθμητική αντιστοιχία ειδικότητες

1. Σχεδιασμού εσωτερικών χώρων

2. Συντήρησης έργων τέχνης και Αποκατάστασης

3. Επιπλοποιίας

4.  Κεραμικής ? Πηλοπλαστικής

5.  Αργυροχρυσοχοΐας

6.  Ψηφιδογραφίας - Υαλογραφίας

Β. Οι μαθητές του Α΄ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε., του Τομέα Κατασκευών, των ειδικοτήτων

1. Σχεδιαστών τεχνικών έργων με χρήση Η/Υ

2. Κτιριακών Έργων

μπορούν να εγγράφονται στη Β΄ Τάξη των ΕΠΑ.Σ., στην ειδικότητα Κτιριακών Έργων.


 Γ. Οι μαθητές του Α΄ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε., του Τομέα Κλωστοϋφαντουργίας ? Ένδυσης, της ειδικότητας Υφάσματος/ Ένδυσης μπορούν να εγγράφονται στη Β΄ Τάξη των ΕΠΑ.Σ., στην ειδικότητα Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος.

Δ. Οι μαθητές του Α΄ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε., του Τομέα Χημικών Εργαστηριακών Εφαρμογών, της ειδικότητας Χημικών Εργαστηρίων και Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών μπορούν να εγγράφονται στη Β΄ Τάξη των ΕΠΑ.Σ., στην ειδικότητα Χημικών Εργαστηρίων και Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών

Ε. Οι μαθητές του Α΄ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε., του Ηλεκτρολογικού Τομέα, της ειδικότητας

1. Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Κτιρίων

2. Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου

μπορούν να εγγράφονται στη Β΄ Τάξη των ΕΠΑ.Σ., στις παρακάτω κατ? αριθμητική αντιστοιχία ειδικότητες

1. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών

2. Αμαξωμάτων ή Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών

ΣΤ. Οι μαθητές του Α΄ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε., του Μηχανολογικού Τομέα, των ειδικοτήτων

1. Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτων

2. Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων

3. Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

4. Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών

5. Αμαξωμάτων

μπορούν να εγγράφονται στη Β΄ Τάξη των ΕΠΑ.Σ., στις παρακάτω κατ? αριθμητική αντιστοιχία ειδικότητες

1. Αμαξωμάτων

2. Εργαλειομηχανών CNC

3. Θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων και Συντηρητών Κεντρικής Θέρμανσης ή Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων

4. Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών

5. Αμαξωμάτων

Ζ. Οι μαθητές του Α΄ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε., του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος, των ειδικοτήτων

1.Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων ?Αρχιτεκτονικής Τοπίου

2.Επιχειρηματικής Γεωργίας

3.Τεχνολογίας Τροφίμων και εμπορίας γεωργικών προϊόντων

4.Περιβάλλοντος και Αργοτουρισμού

μπορούν να εγγράφονται στη Β΄ Τάξη ΕΠΑ.Σ. και σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω ειδικότητες

1. Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων- Αρχιτεκτονική Τοπίου

2. Επιχειρήσεων Αγροτουρισμού και Αγροβιοτεχνίας

3. Ζωοτεχνίας

4. Αγροτικών Μηχανημάτων

5. Αμπελουργίας-Οινοτεχνίας

6. Θερμοκηπιακών Κατασκευών και Καλλιεργειών

7. Δεντροκομίας

8. Γαλακτοκομίας-Τυροκομίας

Η. Οι μαθητές του Α΄ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε., του Τομέα Υγείας και Πρόνοιας, των ειδικοτήτων

1. Βοηθών Οδοντοτεχνιτών

2. Βοηθών Φυσικοθεραπευτών

3. Βοηθών Ακτινολογικών Εργαστηρίων

4. Βοηθών Φαρμακείων

5. Βοηθών Νοσηλευτών

6. Βοηθών Ιατρικών-Βιολογικών-Ακτινολογικών Εργαστηρίων και Φαρμακείων (Συμπτυγμένη ειδικότητα)

μπορούν να εγγράφονται στη Β΄ Τάξη ΕΠΑ.Σ., στις παρακάτω κατ? αριθμητική αντιστοιχία ειδικότητες

1. Βοηθών Οδοντοτεχνιτών

2. Βοηθών Φυσικοθεραπευτών

3. Βοηθών Ακτινολογικών Εργαστηρίων

4. Βοηθών Φαρμακείων

5. Νοσηλευτικής (Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)

6. Βοηθών Ακτινολογικών Εργαστηρίων ή Βοηθών Φαρμακείων

Θ. Οι μαθητές του Α΄ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε., του Τομέα Αισθητικής-Κομμωτικής, των ειδικοτήτων

1. Αισθητικής Τέχνης

2. Κομμωτικής Τέχνης

μπορούν να εγγράφονται στη Β΄ Τάξη ΕΠΑ.Σ., στις παρακάτω κατ? αριθμητική αντιστοιχία ειδικότητες

1. Αισθητικής Τέχνης

2. Κομμωτικής ΤέχνηςΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 1Η ΕΠΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Ιούνιος 2018
ΔΤΤΠΠΣΚ
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

ΡΟΛΟΪ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΑ